Uddannelsesforum 2009, 4. november.
Odense

Computerens fremtrædelsesformer i musikundervisningen:

Hertil kommer computeren som lærerressource.

Find yderligere beskrivelser og eksemplificeringer af disse tilgange.

Der vises undervisningsforløb via følgende links:

Rap og hip hop
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/uvforloeb/skaben/rap/index.html

Sammenspil
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/sammenspil.html

Spil med værdier
http://www.emu.dk/elever4-6/fag/mus/fagtemaer/nodevardi/index.html


http://www.emu.dk/elever4-6/fag/mus/fagtemaer/instrumenter/index.html

Musik og computer
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/musik_computer/index.html

Links
Infoguide
Vejmus