Computerbaseret musikundervisning


(Find skærmtrolden Hugo på Youtube)
Siden understøtter en artikel bragt i fagbladet "Dansk Sang" i april, 2009.
Formålet med siden er via konkrete links at eksemplificere og underbygge artiklens indhold.

Computeren som Simuleringsværktøj

Computeren som indlæringsværktøj

Computeren som kreativt værktøj 

Artikelserie omhandlende computeren i denne konception - http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/musik_computer/Finns%20e-book/index.html

Computeren som fænomen

Computeren som kommunikationsværktøj

 

Find artiklens litteraturliste.

Download en mere udførlig beskrivelse og perspektivering af computerens fremtrædelsesformer.
Denne beskrivelse er et uddrag fra en afhandling i modulet "Fagdidakik: Musikfagets didaktik og musikpædagogikkens idéhistorie" på DPU (2007).
Kap. 2