Denne side har til formål at understøtte en afsluttet forskningsrapport samt et efterfølgende kandidatspeciale.

Forskningsprojektet er udført for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i tidsrummet 2008-10.

Projektet har handlet om at identificere og beskrive særlige læreprocesser, som udspiller sig i forbindelse med KULT-relateret undervisning. I forlængelse af forskningsrapporten blev dele af empirien anvendt til yderligere analyse i forbindelse med mit speciale.

Download hele rapporten
(højreklik/gem destination som)

Speciale
Download specialet og find referencelistens henvisninger her.

Delrapportering 
I projektperioden blev der løbende udfærdiget delrapporteringer. De fleste af delrapporteringerne indgår i den endelige rapport. Klik her for at finde supplerende oplysninger i forhold til rapporten. Der findes også noter i forbindelse med diverse KULT-oplæg.

Links
Der henvises i rapporten til relevante links, som findes her på siden. Find direkte links til især udvalgte steder i læreplanerne.

Projektbeskrivelse 
Se projektbeskrivelsen, som danner udgangspunkt for arbejdet.

Officielle KULT-side