Publikationer

Her kan du finde links til forskellige artikler og publikationer, som jeg har skrevet eller bidraget til. Indhold må kun gengives med tydelig reference.

Julesang i skolen – Julerier gennem 24 sange
Bogen er udgivet på forlaget Dansk Sang og kan bestilles via forlagets hjemmeside. 2015.

Skolesang i 200 år – Skolesangens udvikling gennem 24 sange
Bogen er udgivet på forlaget Dansk Sang og kan bestilles via forlagets hjemmeside. 2014.

Musik i folkeskolen – før og nu
Artikel bragt i “Reflex” (Tema: Musik i fagene). Nr. 1 april. VIA center for undervisningsmidler. (s. 8-10). 2013.

Musik og kreativitet – med særligt fokus på IT
Artikel bragt i “IT og Undervisning” (Tema: Kreativitet). Nr. 1 36. årgang. Danmarks IT-vejlederforening. 2012.

Billedskolerne og folkeskolerne
Artikel bragt i “Billedskoler i Danmark – med pensler og pixels”. Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder. 2011.

KULT og læring i et elevperspektiv
Kandidatspeciale 2011

KULT og læring
Rapporten dokumenterer et følgeforskningsprojekt foretaget for: Faglig enhed for Musikpædagogik, Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2010.

Musikfaget i undervisning og uddannelse, Status og perspektiv 2010
Bogen giver et helhedsindtryk af musikundervisning og pædagogisk rettet musikuddannelse i Danmark i et aktuelt og et historisk perspektiv fra 1970 til i dag.
Bogen er redigeret af Frede V. Nielsen
Faglig Enhed Musikpædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 2010.

Computerbaseret musikundervisning 2
Artikel bragt i Dansk Sang, nr. 6. 2009

Computerbaseret musikundervisning 1
Artikel bragt i Dansk Sang, nr. 5. 2009.

Arbejdsrum – hva’ nyt er der egentlig i det?
Artikel bragt i ‘¨Fem år med SkoleIntra”, UNI-C. 2009.