Seminar om "Computeren i musikundervisningen", 8. feb. 2010
08.10-11.50

Tre nøglesider, som I kan vende tilbage til og finde inspiration:

Interaktive websteder http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/musik_computer/interaktiv.jsp
Elevunivers på EMU http://www.emu.dk/elever4-6/fag/mus/index.html
Musik og computer http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/musik_computer/index.html

RAP - det nye ord i læreplanen

 

DJ-live
http://worteldrie.com/WD-1/index.html

Hip Hop
http://www.dr.dk/skole/ungdomsliv/tema/hip_hop/

Groove blender - lav dit eget groove og spil til...
http://www.shockwave.com/gamelanding/grooveblender.jsp

 

Akkompagnement - sådan lidt bredere

Active bass
http://www.activebass.com/default.asp?iTarget=http://www.activebass.com/builder/builder.asp

Jam Studio
http://www.jamstudio.com/Studio/index.htm

 

Computeren som ressource for lærere/ træning for studerende

PianoShow
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/musik_computer/pianoshow/index.html

Graphpap
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/musik_computer/nodepapir.html

Nodepapir
http://www.gratisnodepapir.dk/

Nodeskrivning
http://musescore.org/

Hørelære
http://www.learn2hear.org/start.php

Nodelæsning
http://www.emusictheory.com/practice/noteNames.html

 

Et par hurtige til installering - med tilkoblet keyboard

NoteAttack
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/musik_computer/skydnoden.html

MidiPiano
http://download.cnet.com/3001-2133_4-10515473.html?spi=2f4779b1c3c86d8c31c2dd79b5feaa87

Nodeskrivning
http://musescore.org/

 

Undervisningsforløb (Et sted at starte selvstudiet)

Rap og Hip Hop
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/uvforloeb/skaben/rap/index.html

Audacity
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/musik_computer/audacity/forloeb.html

DSP2
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/musik_computer/dsp/index.html

ElevIntra og musik
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/arbejdsrum.html

 

Litteratur:

Marstal, H. & Moos, H. (2001). Filtreringer: Elektronisk musik fra tonegeneratorer til samplere 1898-2001. Høst & Søn: København

Bechmann, S. (2008). Den musikalske EMU. Dansk Sang, 08(2), 12-13

Bechmann, S. (2009). Computerbaseret musikundervisning. Dansk Sang, 09(5), 46-48

Bechmann, S. (2009) Computerbaseret musikundervisning 2. Dansk Sang, 09(6), 40-41

Der henvises i øvrigt til "Dansk Sang", hvor relevante artikler ofte udgives.

 

Ekstra:

Brug mobilen
http://www.emu.dk/gsk/fag/mus/inspiration/mobilos.html